Tutkimukselliset tehtävät ja palvelut

Tutkimukselliset tehtävät ja palvelut liittyvät erilaisten tieteellisten kirjoitusten (blogit) ja artikkelien kirjoittamiseen, asiantuntijana toimimiseen tieteellisissä kirjahankkeissa, laadullisten ja määrällisten tutkimusten tekemiseen sekä tutkimushankkeiden, artikkelikäsikirjoitusten sekä kirjallisuusjulkaisujen arviointiin.

Tutustu blogiini