Työnohjauspalvelut

Työnohjauspalvelut kohdentuvat erityisesti johtamisen ja hallinnon tasoille, mutta myös organisaation perustehtävätasolle. Palvelua tarjotaan eri alojen organisaatioille niin yksilö-, ryhmä- kuin työyhteisötasoisenakin toimintana. Palvelun tuottajan asiantuntijuus perustuu monipuoliseen koulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja kokemukseen sekä perustyön työnohjaajana että johdon työnohjaajana. Erityisesti sosiaali- ja terveysalan kokemus on vahva.

Työnohjauksen perustavoitteena on työn ja työyhteisön kehittäminen toimintaa tukemalla ja vahvistamalla työntekijöiden hyvinvointia työssä. Keskeisenä viitekehyksenä toimii voimavaraistuva työyhteisö. 

Johdon työnohjauksen (=hallinnollinen työnohjaus) taustalla on oma viitekehys johtamisen kehittämisestä, valmiuksien lisäämisestä ja voimavarojen säilyttämisestä. Työnohjaus toimii foorumina, jossa johtamistyöhön liittyviä kysymyksiä ja ilmiöitä voidaan käsitellä reflektiivisenä prosessina.

Johdon työnohjauksen tavoitteena on taitojen, ymmärryksen ja valmiuksien kehittämisen lisäksi vahvistaa koko johtamistoimintaa tukemalla ja lisäämällä johtajan jaksamista sekä hyvinvointia.

 

 

Tutustu blogiini