Työelämän hallinnolliset asiantuntijatehtävät

Työelämän hallinnollisia asiantuntijatehtäviä ovat mm. työhönottohaastattelut, työntekijöiden valintaan liittyvät järjestelyt, johtamiseen ja henkilöstöasioihin liittyvät kysymykset sekä tutkimukselliset tehtävät. Palvelukohteen intresseistä riippuen myös erilaiset kehittämiseen liittyvät strategiaprosessit ovat toteutettavissa.

Käytössä on lisäksi HR-CHECK-TEST®, josta löytyy lisätietoa: www.hrtest.fi

Tutustu blogiini